Σε αυτή τη δημοσίευση θα αναφερθώ σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο site:  https://www.teachermagazine.com.au/articles/practical-strategies-to-support-students-with-autism

Το άρθρο αναφέρεται στην υποστήριξη μαθητών με αυτισμό, με υιοθέτηση στρατηγικών που λειτουργούν αποτελεσματικά στη σχολική τάξη. Υπάρχει ένας αριθμός από στρατηγικές  βασισμένες σε έρευνες  που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν ώστε να εμψυχώσουν τους μαθητές με αυτισμό και να τους καταστήσουν ικανούς να εκπληρώσουν τις δυνατότητες τους.

Μία από τις στρατηγικές αυτές είναι η χρήση οπτικών μέσων στη διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη, αλλά και η  διαχείριση του φυσικού και  κοινωνικού περιβάλλοντος στην τάξη και η δημιουργία αλλαγών στην εκπαιδευτική ρουτίνα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι μαθητές με αυτισμό ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα σε πληροφορίες που παρουσιάζονται οπτικά παρά σε αυτές  που παρουσιάζονται με τους παραδοσιακούς γλωσσικούς/ρηματικούς τρόπους. Επομένως, οι καλύτερες στρατηγικές μάθησης είναι αυτές που χρησιμοποιούν εξειδικευμένους τρόπους οπτικής υποστήριξης προς χρήση των μαθητών με προβλήματα αυτισμού.  Εργασίες  που  μπορουν  να


αναπτυχθούν, είναι αυτές που περιλαμβάνουν ταυτοποίηση και εξερεύνηση συναισθημάτων αλλά και ανταπόκριση σε προσωπικές εμπειρίες και υποδείγματα συμπεριφοράς. Είναι αλήθεια ότι η χρήση στη μάθηση οπτικών μέσων όπως, για παράδειγμα, διαγραμμάτων, είναι κάτι που βοηθάει τη γνωστική εξέλιξη όλων των παιδιών, με ή χωρίς αυτισμό, έχει όμως ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα  όταν πρόκειται για παιδιά που έχουν αυτισμό λόγω του ιδιαίτερου τρόπου με τον οποίο αυτά μαθαίνουν.  Είναι όμως σημαντικό να λαμβάνεται υπ’ όψη το γεγονός ότι μια οπτικά υπερφορτωμένη διδασκαλία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να επηρεάσει αρνητικά τη μαθησιακή διαδικασία.

Ακόμη, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η γλώσσα επικοινωνίας με τα παιδιά που έχουν αυτισμό, πρέπει να είναι απλή και προσανατολισμένη στο στόχο. Όταν, για παράδειγμα, οι μαθητές ολοκληρώνουν την παρακολούθηση κάποιου εργαστηρίου και θέλουμε να μεταφέρουν τα μικροσκόπια στο χώρο απ’ όπου τα πήραμε, είναι καλύτερα να τους ζητήσουμε ρητά να μεταφέρουν τα μικροσκόπια στην αρχική τους θέση παρά να τους δώσουμε μια πιο αόριστη εντολή, όπως: “ καθαρίστε τους χώρους του εργαστηρίου”. Εν κατακλείδι, η χρήση οπτικών τρόπων διδασκαλίας δεν είναι σημαντική μόνο για τους μαθητές με αυτισμό αλλά βοηθάει και στη μαθησιακή εξέλιξη των υπόλοιπων μαθητών μιας σχολικής τάξης.