Ένα ζήτημα που έχει πολύ συζητηθεί στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια είναι αυτό του μπούλινγκ (Bullying).  Το μπούλινγκ (εκφοβισμός στα ελληνικά) είναι η  σωματική και ψυχολογική κακοποίηση ασθενέστερων ατόμων στα πλαίσια μίας ομάδας ανθρώπων και αποτελεί μια πραγματικότητα όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και στους χώρους εργασίας, το στρατό και πολλές μικροομάδες.

Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρων άρθρο της ερευνήτριας Diana Divecha που αναφέρεται στην εκπαιδευση των Η.Π.Α. Η Divecha παρατηρεί ότι το μπούλινγκ συμβαίνει ακόμη και σε σχολεία των υψηλότερων επιδόσεων και οι συνέπειες του είναι οδυνηρές όχι μόνο για όσους το υφίστανται αλλά και γι’ αυτούς που το ασκούν σε βάρος άλλων.

bullying

Η συγγραφέας αναφέρεται σε ερευνητικές προσεγγίσεις που δείχνουν ότι το μπούλινγκ μπορεί να μειωθεί από την ύπαρξη θετικού κλίματος στο σχολείο και από την ανάπτυξη της συναισθηματικής  και κοινωνικής μάθησης. Ένα τέτοιο θετικό κλίμα μπορεί να δημιουργηθεί όταν οι υπεύθυνοι του σχολείου, διεύθυνση και διδάσκοντες, κατανοούν τις σοβαρές συνέπειες του μπούλινγκ και απέχουν από τιμωρητικές συμπεριφορές.

Πολλοί εκπαιδευτικοί είναι ανέτοιμοι να χειριστούν ένα τέτοιο ζήτημα, ενώ από κάποιους λείπει η εμπάθεια (empathy), η ικανότητα, δηλαδή, να κατανοούν και να μοιράζονται τα συναισθήμα τα άλλων ανθρώπων. Ακόμη, πολλές φορές αυτοσχεδιάζουν χρησιμοποιώντας στην τάξη στρατηγικές πειθαρχίας που διδάχτηκαν από την οικογένεια τους.   Αναγκαία είναι, επίσης, η ανάπτυξη εκ μέρους τους της συναισθηματικής και κοινωνικής μάθησης, που περιλαμβάνει διδακτικές δεξιότητες , ικανότητα διαχείρισης του εαυτού τους , κοινωνική ετοιμότητα και ικανότητα διαχείρισης σχέσεων.