Το παρακάτω άρθρο αναφέρεται στις προσπάθειες υποστήριξης της διανοητικής υγείας των μαθητών στη νότια νέα Ουαλία. Μπορεί να βρεθεί στον διαδικτυακό τόπο: https://www.teachermagazine.com.au/articles/supporting-students-mental-health-needs

            Δάσκαλοι με ηγετικές θέσεις που κατοικούν και διδάσκουν στη νότια νέα Ουαλία, προσκλήθηκαν  να συμμετάσχουν σε ένα δοκιμαστικό online πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με τη διανοητική υγεία, που αναπτύχθηκε από το ινστιτούτο “Black Dog”. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αναζητεί συμμετέχοντες από τον Ιουλιο του 2020 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021 και ονομάζεται “κτίζοντας τις ικανότητες των εκπαιδευτών αναφορικά με την διανοητική υγεία των εφήβων“ (Building Educators’ skills in Adolescent Mental health).

Το πρόγραμμα αυτό σκοπεύει να εφοδιάσει τους εκπαιδευτές με περισσότερη εμπιστοσύνη στην ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις διανοητικές ανάγκες των μαθητών.  Η επικεφαλής ερευνήτρια του ανωτέρω προγράματος είναι η Δόκτορ Belinda Parker , που πιστεύει ότι τα σχολεία επιθυμούν να υποστηρίξουν τη διανοητική  υγεία των μαθητών τους αλλά, πολύ συχνά, απουσιάζει η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να υποστηριχθεί ένας τέτοιος στόχος.


Tο πρόγραμμα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να αναπτύξει την ικανότητα των εκπαιδευτικών  να αντιλαμβάνονται αλλαγές στη συμπεριφορά και την εμφάνιση των μαθητών και είναι ικανοί να ξεκινήσουν μια συζήτηση με αυτούς τους μαθητές όσον αφορά τα συναισθήματα τους. Το πρόγραμμα αυτό θα τρέξει για δέκα εβδομάδες, θα είναι αποκλειστικά online  και θα χρειαστούν 6.5 ώρες για να συμπληρωθεί.

Μέσα σε πέντε ειδικά σχεδιασμένες ενότητες, οι εκπαιδευτές θα μάθουν και άλλες όψεις του ρόλου τους σχετικά με την προαγωγή της ευεξίας των μαθητών τους, όπως και θα μάθουν να αναγνωρίζουν σημάδια διανοητικών διαταραχών αλλά και να ανοίγουν συζητήσεις με τους νεαρούς για τη διανοητική υγεία και τη  σημασία της στη ζωή ενός ανθρώπου. Τον περασμένο χρόνο ολοκληρώθηκε μια πιλοτική  εκδοχή του παραπάνω προγράμματος, στην οποία συμμετείχαν 70 εκπαιδευτές.

Τα ευρήματα αυτής της πιλοτικής δοκιμής έδειξαν ότι ένα πρόγραμμα με τα χαρακτηριστικά του αναφερόμενου προγράμματος,θα μπορούσε να βελτιώσει την ικανότητα των συμμετεχόντων να υποστηρίζουν τη διανοητική υγεία των μαθητών τους και τις ανάγκες τους.


Όσο κι αν η ολοκλήρωση των συμμετοχών θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2021, οι συμμετέχοντες θα εγγράφονται κατά κύματα στο πρόγραμμα κάθε ένα μήνα με εκκίνηση την 17η Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί με μία Ελεγχόμενη με Τυχαίο Τρόπο Δοκιμασία, έτσι ώστε να εκτιμηθεί με τον καλύτερο τρόπο η αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Οι με τυχαίο τρόπο επιλεγόμενοι συμμετέχοντες βοηθάνε τους υπεύθυνους να ελαττώσουν  την μεροληψία και να βγάλουν αξιόπιστα συμπεράσματα.