Τα άτομα με προβλήματα μάθησης και προσοχής σκέφτονται διαφορετικά. Όμως, γεγονός είναι ότι όλοι μάθαμε διαφορετικά μεταξύ μας. Όπως ίσως γνωρίζετε, η δυσλεξία είναι μια διαφορετική οργάνωση του εγκεφάλου που χρειάζεται διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας. Είναι σημαντικό να διδάξουμε στα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι ο εγκέφαλός τους λειτουργεί διαφορετικά.

Η ιδέα της ποικιλομορφίας του μυαλού (Cerebrodiversity) περιγράφει το γεγονός της μη ύπαρξης δύο πανομοιότυπων εγκεφάλων και ότι όλοι εν τέλει μαθαίνουμε με διαφορετική διαδικασία. Ο Gordon Sherman, PhD, υποστηρίζει ότι κάθε ένα από τα μυαλά μας είναι μοναδικό (όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα) και ότι ο καθένας από εμάς επεξεργάζεται τις πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο.

Ο Gordon Sherman χρησιμοποιεί τον όρο Cerebrodiversity για να αναφερθεί στην «νευρωνική ετερογένεια» και τις «παραλλαγές του εγκεφάλου». Ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε πληροφορίες μπορεί να παρουσιάσει πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα για κάθε άτομο.

Για παράδειγμα, ένα άτομο με δυσλεξία επεξεργάζεται τη γλώσσα με διαφορετικές διαδικασίες και ως εκ τούτου χρειάζεται να μάθει να διαβάζει με διαφορετικό τρόπο. Η εγκεφαλική παραλλαγή όμως σε άτομα με δυσλεξία αποτελεί συχνά ένα πλεονέκτημα. Τα άτομα με δυσλεξία μπορούν να έχουν αυξημένες δυνατότητες στην οπτικοποίηση της σκέψη τους, ικανότητα που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν πιο εύκολα εξαιρετικά πολύπλοκα και πεπλεγμενα προβλήματα.

Τα δυσλεξικά μυαλά είναι εκπληκτικά μυαλά. Η διαφορά στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι διεργασίες του δυσλεξικού μυαλού, φέρνουν μαζί του την ικανότητα να σκέφτεται «έξω από το κουτί» και να βλέπει τη «μεγάλη εικόνα».

Πολλοί επιτυχημένοι και διάσημοι εφευρέτες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και συγγραφείς έχουν επωφεληθεί από το δώρο αυτού του νου που σκέφτεται διαφορετικά – συμπεριλαμβανομένων των Ann Bancroft, Nelson Rockefeller, Charles Schwab, Whoopie Goldberg, Winston Churchill, Albert Einstein και Agatha Christie.

Έτσι, μην σκεφτείτε πώς να αλλάξετε ή να διορθώσετε μαθητές και παιδιά που φαίνεται να αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαφορετικά. Αντ ‘αυτού βοηθήστε τους να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι έχουν προκλήσεις και δυνατά σημεία, να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τα δικά τους.

Οι προκλήσεις εμφανίζονται συχνά σε μια «θάλασσα ικανοτήτων. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε να αναγνωρίσουν τις διαφορές των εγκεφάλων τους – δεν υπάρχουν δύο πανομοιότυπα μυαλά – και να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τα δυνατά τους σημεία. Αποδεχόμαστε και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι όλοι μαθαίνουμε διαφορετικά.

Η διαφορετικότητα του μυαλού είναι θετική.
Μείνετε διαφορετικοί !