Θα παρουσιασω σήμερα ένα ενδιαφέρον άρθρο για την εκπαίδευση που βρίσκεται στη διεύθυνση:

Η εκπαίδευση είναι κάτι το ζωτικό στην ανθρώπινη ζωή. Η εκπαίδευση είναι η πορεία της απόκτησης  γνώσης σε διάφορους τομείς και η κατανόηση του περιβάλλοντος κόσμου. H απόκτηση γνώσης δεν περιορίζεται μόνο σε ότι μαθαίνει κανείς στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά περιλαμβάνει και τη γνώση που αποκομίζουν οι άνθρωποι από τις εμπειρίες της ζωής αλλά και από τις παλαιότερες γενιές. Η εκπαίδευση προσφέρει ένα μέσο ώστε να αποκτήσουμε γνώσεις σε διάφορους γνωστικούς τομείς και στη συνέχεια να τις εφαρμόσουμε ώστε να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων.Αυτή ξεκινάει από τα παιδικά χρόνια όταν τα παιδιά μαθαίνουν κάθε τι από όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Η εκπαίδευση σε πολύ παλαιότερες εποχές ήταν μόνο προφορική και είχε σαν σκοπό να συντηρεί και να μεταδίδει την πολιτισμική γνώση από γενιά σε γενιά. Σήμερα, η μετάδοση της γνώσης έχει και προφορικό χαρακτήρα αλλά η μετάδοση της γνώσης λαμβάνει χώρα στα σχολεία, τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια. Οι τρόποι με τους οποίους μεταδίδεται η γνώση εξελίσσονται διαρκώς έτσι ώστε η πορεία της μάθησης να γίνει ευκολότερη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους διδάσκοντες.

study

Η έννοια της εκπαίδευσης ξεκίνησε τους προϊστορικούς ακόμη χρόνους και η πορεία της μάθησης περιελάμβανε διήγηση ιστοριών, μίμηση και ζωγραφική και αρκετούς ακόμη τρόπους έτσι ώστε  να είναι όλοι βέβαιοι ότι ο μαθητής κατανόησε σε βάθος το γνωστικό αντικείμενο. Όπως ήδη αναφέραμε ο αρχικός σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η διατήρηση της πολιτισμικής και κοινωνικής γνώσης από την παλαιότερη γενιά στην επόμενη. Η εστίαση στη διατήρηση της κουλτούρας παραμένει σημαντική και στις μέρες μας αλλά  εκτός από αυτό σήμερα έχουμε και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παίζουν σπουδαίο ρόλο στη μετάδοση της γνώσης.

Οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών της γης έχουν κάνει υποχρεωτική την εκπαίδευση στα σχολεία των παιδιών μέχρι 18 ετών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι νεώτερες γενιές θα έχουν αποκτήσει αρκετή γνώση ώστε να κάνουν λογικές επιλογές στη ζωή τους και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας τους. Βέβαια σε κάποιες περιοχές της γης οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευση αν και, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμος των κοριτσιών που ξέρουν, τουλάχιστον να διαβάζουν και να γράφουν αυξάνεται διαρκώς. Άλλωστε η ανάπτυξη απαιτεί την εκπαίδευση του συνόλου του πληθυσμού μιας χώρας.

 Η εκπαίδευση παίζει ακόμη έναν σημαντικό  ρόλο στην αύξηση της εμπειρίας των ενηλίκων που θέλουν να φέρουν μια θετική αλλαγή στις κοινωνίες τους. Οι αναπτυσσόμενες χώρες δίνουν προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα γιατί ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των χωρών τους. Όσον αφορά τις ΗΠΑ αυτές εισάου διαρκώς νέες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν ευκολότερα σε σχέση με το παρελθόν. Πολλά σχολεία ξεκινάνε online τάξεις και χρησιμοποιούν διαδραστικές προσεγγίσεις ώστε να κάνουν πιο ενδιαφέρουσα την διαδικασία της εκπαίδευσης.