Σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο διαδίκτυο: https://www.helsinki.fi/en/news/education-news/why-is-finnish-teacher-education-excellent-teacher-training-schools-provide-one-explanation

γίνεται μια προσπάθεια εξήγησης του γεγονότος ότι οι Φινλανδοί εκπαιδευτικοί είναι, σε μεγάλο ποσοστό, πάρα πολύ ικανοί στη δουλειά τους. Μια εξήγηση δίνεται από την Sirkku Myllyntausta που διδάσκει στο σχολείο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. Στο πανεπιστημιακό αυτό τμήμα θητεύουν υποχρεωτικά οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Τα σχολεία εκπαίδευσης για υποψήφιους εκπαιδευτικούς στη Φινλανδία μπορούν άνετα να συγκριθούν  με τις πανεπιστημιακές κλινικές που προορίζονται για την εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής, τόσο υψηλό είναι το επίπεδο τους. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, ο εκπαιδευτικός χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στη φινλανδική κοινωνία και θεωρείται ένας πολύ εξειδικευμένος επιστήμονας όπως οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι γιατροί.

Σε πολλές χώρες, οι εκπαιδευόμενοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, παρακολουθούν μαθήματα εκ του φυσικού στις σχολικές τάξεις, αλλά η θέση τους είναι στην τελευταία σειρά της αίθουσας ως παρατηρητές. Όχι όμως στη Φινλανδία. Εκεί οι εκπαιδευόμενοι διδάσκουν σε σχολικές τάξεις με την καθοδήγηση, βέβαια, ανθρώπων όπως   η Sirkku Myllyntausta και μαθαίνουν να μεγαλώνουν  τον ενθουσιασμό των παιδιών για μάθηση, να διατηρούν ένα πνεύμα ισότητας στην τάξη και να πετυχαίνουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Ο εκπαιδευτικός που κάνει την πρακτική του εκπαίδευση, μαθαίνει να εφαρμόζει στην πράξη όσα έχει διδαχθεί θεωρητικά στο Πανεπιστήμιο και να συνδυάσει , με έναν ισορροπημένο τρόπο, τη θεωρία με την πράξη, πάντα με την βοήθεια του εκπαιδευτή καθηγητή που τον καθοδηγεί. Με τη βοήθεια τέτοιων εκπαιδευτικών που διαθέτουν υψηλά προσόντα, το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας έχει καταφέρει κάτι που δύσκολα επαναλαμβάνεται: Κατάφερε να μειώσει στο ελάχιστο το χάσμα ανάμεσα στα κορυφαία σχολεία από τη μια και αυτά των χαμηλών επιδόσεων από την άλλη. Τα προβλήματα στη γραφή και την ανάγνωση γίνονται αντιληπτά πολύ νωρίς  και στα παιδιά αυτά προσφέρεται κάθε αναγκαία υποστήριξη. 

Οι εκπαιδευτικοί σ’ αυτή τη χώρα απολαμβάνουν μια εκτεταμένη αυτονομία και τη δυνατότητα να οργανώσουν με το δικό τους τρόπο το μάθημα τους. Οι μαθητές , επίσης, επωφελούνται από ένα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό σύστημα. Στις τάξεις χρησιμοποιούνται διαφορετικές διευθετήσεις των θρανίων και καθισμάτων ανάλογα με τον επιδιωκόμενο, κάθε φορά, στόχο. Για παράδειγμα, όταν στόχος είναι να ακούσουν ο ένας τον άλλο και να συζητήσουν, κάθονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλο ώστε να σχηματίζουν κύκλο. Για το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας θα παρουσιάσουμε και άλλα στοιχεία σε επόμενες αναρτήσεις