Συνέχεια από προηγούμενο άρθρο. Δείτε το part1 εδώ

6. Learning By Doing Science (with remote labs) (Μάθηση με την χρήση της επιστήμης (με εργαστήρια)

Η συσχέτιση με αυθεντικά επιστημονικά εργαλεία και πρακτικές, όπως ο έλεγχος εργαστηριακών πειραμάτων, μπορεί να δημιουργήσει δεξιότητες επιστημονικής έρευνας, να βελτιώσει την εννοιολογική κατανόηση και να αυξήσει τα κίνητρα. Η πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό επεκτείνεται τώρα στους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Ένα εργαστήριο αποτελείται τυπικά από συσκευές ή εξοπλισμό, ρομποτικούς βραχίονες κ.α.

Τα εργαστηριακά συστήματα μπορούν να μειώσουν τα εμπόδια, παρέχοντας φιλικές προς το χρήστη διεπαφές στο Web, υλικά διδακτικού υλικού και επαγγελματική ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς.

Με την κατάλληλη υποστήριξη, η πρόσβαση στα εργαστήρια μπορεί να εμβαθύνει την κατανόηση για τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές προσφέροντας πρακτικές έρευνες και ευκαιρίες άμεσης παρατήρησης, που συμπληρώνουν τη μάθηση, καθως και να προσδώσει εμπειρίες στην σχολική τάξη.

7. Embodied Learning (Ενσωματωμένη μάθηση)

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος, που αλληλεπιδρά με έναν πραγματικό ή εξομοιωμένο κόσμο για να υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία. Όταν μαθαίνουμε ένα νέο άθλημα, η σωματική κίνηση είναι ένα προφανές κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. Στην ενσωματωμένη μάθηση, ο στόχος είναι ότι το μυαλό και το σώμα συνεργάζονται, έτσι ώστε η φυσική ανάδραση και οι ενέργειες να ενισχύουν τη διαδικασία μάθησης.

Μέσω της τεχνολογίας παρέχονται αισθητήρες, που μπορούν να φορεθούν, να συγκεντρώσουν προσωπικά φυσικά και βιολογικά δεδομένα, οπτικά συστήματα που παρακολουθούν την κίνηση και κινητές συσκευές, που ανταποκρίνονται σε δράσεις, όπως η κλίση και η κίνηση. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί στην εξερεύνηση των πτυχών των φυσικών επιστημών, όπως η τριβή, η επιτάχυνση και η δύναμη, ή η διερεύνηση προσομοιωμένων καταστάσεων, όπως η δομή των μορίων.

8. Adaptive Teaching (Προσαρμοστική διδασκαλία)

Όλοι οι μαθητές είναι διαφορετικοί. Ωστόσο, οι περισσότερες εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και υλικά είναι οι ίδιες για όλους. Αυτό δημιουργεί ένα μαθησιακό πρόβλημα, βάζοντας ένα βάρος στον εκπαιδευόμενο να καταλάβει, πώς να ασχοληθεί με το περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι μαθητές θα βαρεθούν, άλλοι θα χαθούν και πολύ λίγοι θα ανακαλύψουν μονοπάτια μέσα από το περιεχόμενο, που οδηγεί στη βέλτιστη μάθηση. Η προσαρμοστική διδασκαλία προσφέρει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με την προηγούμενη και τρέχουσα μάθηση ενός εκπαιδευόμενου για να δημιουργήσει μια εξατομικευμένη διαδρομή μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Τα προσαρμοστικά συστήματα διδασκαλίας συνιστούν τα καλύτερα μέρη για την εκκίνηση νέου περιεχομένου και πότε πρέπει να επανεξετάσει το παλιό περιεχόμενο. Παρέχουν επίσης διάφορα εργαλεία για την παρακολούθηση της προόδου ενός ατόμου. Βασίζονται σε μακροχρόνιες πρακτικές μάθησης, όπως ανάγνωση βιβλίων, και προσθέτουν ένα επίπεδο υποστήριξης καθοδηγούμενη από υπολογιστή.

Τα δεδομένα όπως ο χρόνος που αφιερώθηκε στην ανάγνωση και οι βαθμολογίες αυτοαξιολόγησης, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την καθοδήγηση κάθε εκπαιδευόμενου μέσω του εκπαιδευτικού υλικού. Η προσαρμοστική διδασκαλία μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε δραστηριότητες στην τάξη είτε σε περιβάλλοντα, όπου οι εκπαιδευόμενοι ελέγχουν το δικό τους ρυθμό σπουδών.

9. Analytics Of Emotions (Αναλυτικά στοιχεία των συναισθημάτων)

Οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι παρακολούθησης των ματιών και αναγνώρισης προσώπου μπορούν να αναλύσουν τον τρόπο με τον μάθησης και την ανταπόκριση σε διαφορετικές συναισθηματικές και γνωστικές τους καταστάσεις. Τυπικές γνωστικές πτυχές της μάθησης είναι η απάντηση των μαθητών σε μια ερώτηση. Οι μη γνωστικές πτυχές περιλαμβάνουν εάν ένας μαθητής είναι απογοητευμένος, συγκεχυμένος ή αποσπασμένος.

Για τη διδασκαλία στην τάξη, μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση είναι να συνδυάσει συστήματα βασισμένα σε υπολογιστές. Έτσι επιτυγχάνεται η γνωστική καθοδήγηση με την συμμετοχή των έμπειρων εκπαιδευτικών στην ανταπόκριση των συναισθημάτων και των διαθέσεων των μαθητών.

10. Stealth Assessment

Η αυτόματη συλλογή δεδομένων εκτυλίσσεται στο παρασκήνιο, όταν οι σπουδαστές εργάζονται με πλούσιο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε μια διακριτική, «κρυφή» αξιολόγηση των μαθησιακών τους διαδικασιών.

Δανείζεται τεχνικές από online παιχνίδια ρόλων όπως το World of Warcraft, κατά το οποίο το σύστημα συλλέγει συνεχώς δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες των παικτών, καταλήγοντας σε συμπεράσματα σχετικά με τους στόχους και τις στρατηγικές τους, προκειμένου να παρουσιάσουν τις κατάλληλες νέες προκλήσεις. Αυτή η ιδέα ενσωμάτωσης της αξιολόγησης σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον μάθησης επεκτείνεται τώρα στα σχολεία, σε θέματα, όπως η επιστήμη και η ιστορία, καθώς και η εκπαίδευση ενηλίκων.

Ο ισχυρισμός είναι ότι το “ Stealth Assessment” (η εκτίμηση μυστικότητας) μπορεί να ελέγξει τις δυσκολίες μάθησης όπως η επιμονή, η δημιουργικότητα και η στρατηγική σκέψη. Μπορεί επίσης να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις καταστάσεις και τις διαδικασίες μάθησης των μαθητών χωρίς να τους ζητήσει να πάρουν μέρος σε μια εξέταση. Κατ ‘αρχήν, οι τεχνικές αξιολόγησης της μυστικότητας θα μπορούσαν να παρέχουν στους δασκάλους συνεχή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο κάθε μαθητής εξελίσσεται.

ΠΗΓΗ: teachthought