Η πρώτη επίσκεψη στο σχολείο είναι αδιαμφισβήτητα η πιο σημαντική. Η προσχολική ηλικία είναι η πιο κρίσιμη. Το παιδί περνά αρκετές ώρες της ημέρας στον παιδικό σταθμό, διαμορφώνοντας μέσω διαφόρων ερισμάτων, τόσο το χαρακτήρα του, τις κοινωνικές του σχέσεις όσο και τις δεξιότητές του.

Παρ’ όλα αυτά οι παιδαγωγοί είναι απαραίτητο να λάβουν υπόψη τους, πως εξίσου σημαντική είναι και η διατροφή των παιδιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η σωστή διατροφή συμβάλλει και στη σωστή ψυχοσωματική και κοινωνική εμπειρία των παιδιών. Αποκτώντας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, αναπτύσσονται και είναι δεκτικά σε νέες γνώσεις. Αυτές οι συνήθειες αντανακλούν κατά πολύ των τρόπο ζωής, καθώς αισθάνονται ευχάριστα και ικανοποιημένα.

παιδικη διατροφη

Φυσικά για την σίτιση των παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι απαραίτητη η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Στα βρέφη και νήπια κάθε σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα). Για τους σταθμούς που έχουν παρατεταμένη (απογευματινή) λειτουργία λαμβάνεται μέριμνα για την επιπρόσθετη διατροφή των παιδιών. Το πρόγραμμα διατροφής των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές παιδιατρικές και διατροφικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, καθώς και τις εθνικές διατροφικές συστάσεις. Το πρόγραμμα διατροφής των παιδιών καταρτίζεται από τον/την Παιδίατρο του Σταθμού σε συνεργασία με τον/τη Διατροφολόγο του Σταθμού, εφόσον υπηρετεί, και φέρει υποχρεωτικά τις υπογραφές τους. Αναρτάται σε εμφανές σημείο του Σταθμού και ενημερώνονται σχετικά οι γονείς.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την χορήγηση στα παιδιά:

 • Νωπών φρούτων και λαχανικών
 • Κρέατος
 • Ψαριών
 • Γαλακτοκομικών προϊόντων σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες,

όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν:

 • Συντηρητικές χρωστικές
 • Τεχνητά γλυκαντικές ουσίες
 • Αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή σε αλάτι.

Ο/Η Διατροφολόγος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και στην εκτέλεση του προγράμματος διατροφής των βρεφών και νηπίων του σταθμού. Επίσης, βοηθά και συμβουλεύει το προσωπικό που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή, παραλαβή και διακίνηση τροφίμων σε θέματα διατροφής και διατροφολογίας.

Παρακολουθεί την διατροφή των παιδιών και συνεργάζεται με τους γονείς για θέματα σχετικά με τη διατροφή. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα/ διαλέξεις, που τυχόν οργανώνει ο Παιδικός Σταθμός για τα θέματα σωστής διατροφής και καταπολέμησης θεμάτων δυσθρεψίας (παχυσαρκίας ή ανεπαρκούς ποσοτικά ή ποιοτικά διατροφής).

παιδικη διατροφη2

Ο ρόλος των τραπεζοκόμων στην σχολική μονάδα είναι βοηθητικός και υποστηρικτικός. Με ευθύνη των Διευθυντών /Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων ενημερώνονται προκειμένου να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους θα πρέπει να έχουν γνώση για τον σκοπό και την λειτουργία του σχολείου και του προγράμματος που εφαρμόζει, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της ηλικιακής ομάδας την οποία υποστηρίζουν.

Τα καθήκοντα τους είναι τα ακόλουθα:

 • Συνεργασία με τον/τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας – ειδικότερα του Ολοήμερου Προγράμματος.
 • Εφαρμογή και τήρηση βασικών αρχών κανόνων ατομικής υγιεινής.
 • Εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χειρισμό τροφίμων.
 • Υπεύθυνοι για τη διασφάλιση, διατήρηση και αποθήκευση των τροφίμων – γευμάτων των μαθητών.
 • Καθαριότητα του χώρου και κάθε είδους εξοπλισμού που χρησιμοποιείται πριν και μετά το γεύμα.
 • Απολύμανση του εξοπλισμού καθώς και του χώρου σίτισης κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής.
 • Διατήρηση της καθαριότητας των χώρων εστίασης.
 • Προετοιμασία του χώρου-αίθουσας εστίασης- στρώσιμο των τραπεζιών.
 • Ζέσταμα, σερβίρισμα- διανομή του φαγητού.
 • Υποστήριξη των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών στην σίτιση.
 • Υποβοήθηση των μικρών παιδιών (νηπίων/προνηπίων και μαθητών των τάξεων του δημοτικού σχολείου) κατά την διάρκεια του γεύματος όπου είναι απαραίτητη.
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στην σχολική μονάδα σε θεματικές σχετικές με τον ρόλο τους
 • Συμμετοχή σε οποιαδήποτε εργασία κρίνεται αναγκαία με την υπόδειξη – καθοδήγηση των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας (Διευθυντή/Προϊσταμένου, Υποδιευθυντή κλπ) ή Υποδιευθυντή/Υπεύθυνου του Ολοήμερου Προγράμματος της σχολικής μονάδας.

Σημειώνεται ότι οι Τραπεζοκόμοι προκειμένου να απασχοληθούν στην σχολική μονάδα προσκομίζουν τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τίθενται υπό την εποπτεία των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας.


Δείτε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς με διατροφολόγο σε:


Πηγές : www.alfavita.gr , www.hda.gr ,  www.e-dimosio.gr