Σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Unicef  https://www.unicef.org/education , παρουσιάζεται το δικαίωμα των ανθρώπων στην εκπαίδευση αλλά και οι δυσκολίες που υπάρχουν προκειμένου ένα τέτοιο δικαίωμα να υλοποιηθεί. Όπως αναφέρεται στο άρθρο, πολύ περισσότερα παιδιά και ενήλικες από ποτέ παρακολουθούν μαθήματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλον τον κόσμο.

Παρ’ όλα αυτά είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η παρουσία στο σχολείο δεν είναι αρκετή για να επιτευχθεί ο στόχος της μάθησης. Υπάρχουν πολλά εμπόδια που υπονομεύουν μία τέτοια προοπτική, όπως έλλειψη ειδικευμένων καθηγητών, ανεπάρκεια μέσων μάθησης, πρόχειρες και ακατάλληλες αίθουσες και φτωχές συνθήκες υγιεινής.

Σαν συνέπεια των ανωτέρω αναφερόμενων, 617 εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες αδυνατούν να έχουν ένα επαρκές επίπεδο γνώσεων και κατανόησης στις γλωσσικές δεξιότητες και τα Μαθηματικά, αν και τα δύο τρίτα από αυτούς παρακολουθούν σχολικά μαθήματα.

unicef01

Η κρίση της μάθησης είναι  η σημαντικότερη παγκόσμια πρόκληση για την προετοιμασία των παιδιών και τω ενηλίκων για τη ζωή και την εργασία. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το  ένα πέμπτο των παιδιών σχολικής ηλικίας, σε όλον τον κόσμο, δεν παρακολουθεί σχολικά μαθήματα. Τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες, αποκλείονται από τη σχολική εκπαίδευση για πολλούς λόγους, με σημαντικότερο από αυτούς τη φτώχια. Τα παιδιά που προέρχονται από φτωχές οικογένειες είναι πέντε φορές πιθανότερο να βρεθούν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος σε σχέση με τα παιδια που προέρχονται από πλουσιότερα νοικοκυριά.

Ακόμη, σε πολλές περιπτώσεις, αποκλείονται από την εκπαίδευση τα παιδιά που έχουν αναπηρίες ή που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, όπως και τα κορίτσια που ζουν σε συντηρητικές χώρες, κυρίως του τρίτου κόσμου, ενώ τον αποκλεισμό από τις εκπαιδευτικές δομές βιώνουν και πολλά παιδιά που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες. Χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση, τα παιδιά στερούνται βασικών δεξιοτήτων με αποτέλεσμα να αποκλείονται μεγαλώνοντας από πολλές εργασίες που απαιτούν σημαντικές γνώσεις, καταδικάζοντας , έτσι, τον εαυτό τους ,την οικογένεια τους και την κοινότητα τους σε μια αδιέξοδη φτώχια.

unicef02

Η Unicef  εργάζεται σήμερα σε 144 χώρες ανά τον κόσμο με σκοπό να προσφέρει, σε παιδιά και ενήλικες, τις μαθησιακές δεξιότητες και τις γνώσεις ώστε να μπορέσουν να σπάσουν τον κύκλο της φτώχειας και της δυστυχίας.